Misja OPM w Al Rajn ma zakonczyć się fiaskiem?

Jak informuje Dar al-Hayat powołujac się na wiadomość otrzymaną od generała Osamy bin Ramzaniego, WRNOR wycofał sie z pokojowych mediacji w ramach misji OPM. Jest to reakcja na groźby ze strony premiera Cristo at Rabbaniego o postawieniu puczystów przed sądem i jego rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego.

Oprócz zerwania mediacji WRNOR aresztował premiera i cofnął jego rozporządzenie. W Al Rajnie mówi się już o wojnie domowej.

Czy pod nieobecność Szefa Misji Mateusza Walczaka, Bruthus Perun będzie próbował ratować sytuację?

57 Responses to “Misja OPM w Al Rajn ma zakonczyć się fiaskiem?”


Leave a Reply

You must login to post a comment.