Orędzie Noworoczne Sekretarza Generalnego

W 2009: doktryna polskich mikronacji, rozszerzenie OPM i reforma Trybunału Arbitrażowego. Piotr Kościński swoje orędzie wygłosił już 30 grudnia. Przypomniał, że w OPM wszyscy są równi. 

Dosyć nową kwestią poruszona przez diuka była doktryna polskich mikronacji – dokument, którym mógłby legitymować się polski v-świat. SG wyraził nadzieję, że uda się wypracować w tej kwestii kompromis. Może mieć to związek z zapowiadaną już na Realnym Sczycie OPM promocją polskiego mikroświata jako całości.

SG zapowiedział również dążenie do rozszerzenia OPM. Chodzić tu może głównie o skonfliktowane z OPM Królestwo Surmeńskie i Federację Al-Rajn. Piotr Kościński zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania sporów.

W 2009 mają być też przeprowadzone reformy Trybunału Arbitrażowego. Istnieje konieczność uproszczenia procedur arbitrażu i ożywienia tego organu OPM.

Sekretarz Generalny nie wspomniał ani słowem o zbliżającym się Święcie OPM.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita 

100 Responses to “Orędzie Noworoczne Sekretarza Generalnego”


Leave a Reply

You must login to post a comment.