Tag Archive for 'scholandia'

Konwencja wraca do łask

Konwencja w sprawie tytułów i stopni zawodowych i naukowych wraca do łask. Podpisał ja Dreamland i Scholandia. Dzisiaj zapewne zostanie powołany Pełnomocnik ds. Akredytacji Uczelni i Instytucji Naukowych.

10 stycznia Krzysztof Jazłowiecki poinformował, że Królestwo Dreamlandu podpisuje konwencję z zastrzeżeniem, że nie wprowadza tytułu licencjata net. Każdy licencjat w Dreamlandzie równoważny będzie magistrowi net.

Podobnie, dwa dni później, o podpisaniu przez Scholandię konwencji poinformował Marcin Pośpiech von Salvepol-Nova Vita. Królestwo Scholandii również zgłosiło zastrzeżenie, z tym, że tytuł licencjata net. uznaje za wykształcenie niepełne wyższe i nierównoważne tytułowi magistra.

Pośpiech zgłosił również kandydata na Pełnomocnika ds. Akredytacji Uczelni Księcia prof. dr. dr. Aleva van Dovskiego – Rektora Królewskiego Uniwersytetu Scholandii (KUS).

Zapewne dzisiaj Sekretarz Generalny powoła van Dovskiego. Wczoraj zapowiedział, że na kandydatury czeka do dzisiaj. Pośpiech jest związany z praktyczną nieobecnością Kościńskiego zaczynająca się jutro.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita 

II Sesja Plenarna OPM

Sekretarz Generalny OPM zaproponował, by 30 października odbyła się II Sesja Plenarna OPM. Poprosil reprezentantów o udostępnienie czatu. Pierwszy swój polchatowy pokój zaproponował Dreamland przez swojego premiera - Krzysztofa Jazłowieckiego.

Tyle informacji. Teraz apeluję do reprezentantów, w szczególności Sarmacji i Scholandii.

Sarmaci i Scholandczycy byli tłumnie obecni na koronacji Piotra Abogarda Scholandzkiego (Ba! Krzysztof Jazłowiecki też był!). Myślę, że niezbyt dobrze wyglądała wypowiedź: A lubisz robić kupę? w środku mowy tronowej. Ja sobie zorganizowanego spotkania z ustalonym porządkiem wypowiedzi na polchacie nie wyobrażam. Stąd apel do Sarmacji, która swój krajowy czat ma w formie IRC - formie bardzo przystępnej i posiadającej wiele opcji. Udostępnijcie OPM swój czat na ten jeden wieczór, lub chociaż pomóżcie przy zarządzaniu nowym pokojem - specjalnie utworzonym. Z racji swojego doświadczenia. Konfiguracja, jak mówiono po scholandzkiej koronacji - nie stanowi takiego ogromnego problemu. Nie lubimy publicznie robić kupy.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita 

Forum OPM tylko dla członków

Na wniosek Erboki popartej przez Scholandię i Samundę Sekretarz Generalny rozporządzeniem zamknął większość działów forum dla osób spoza OPM.

Postanowienie Sekretarza Generalnego w sprawie wypowiedzi na forum OPM

§ 1. Osoby nie będące przedstawicielami Członków OPM mogą się wypowiadać:
- w Sekretariacie - wyłącznie składając wnioski o członkostwo w OPM lub wypowiadając się w sprawie złożenia wniosku albo nt. jego rozpatrywania,
- w Małej Sali Recepcyjnej - po uzyskaniu zgody Sekretarza Generalnego lub jego Zastępcy na tematy wskazane we wniosku.

§ 2. Sekretarz Generalny, jego Zastępca lub inna upoważniona osoba usunie z forum OPM osoby niewypełniające niniejszego Postanowienia oraz usunie wypowiedzi złożone niezgodnie z niniejszym Postanowieniem.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 30.10.2008 r.

Wniosek sprowokował fakt, iż w wojnie Triumwiratu Erboki z Wolną Republiką Morvan, przywódca tej drugiej Michał O’Rhada zwrócił się do OPM po pomoc. Reprezentantów bardzo oburzył fakt, że Lord Protektor, niebędący członkiem OPM nawołuje na forum organizacji do działań przeciwko jednemu z członków.

Redakcja zapytała Bogujsa de Cubalibre: Czy wniosek nie jest próbą uciszenia Lorda O’Rhady?

To była próba wali z terroryzmem. Człon OPM jakim jest Triumwirat Erboki, został zaatakowany przez osobę/państwo spoza OPM i kiedy Erboka próbuje się w jakiś sposób bronić Sekretarz Generalny pisze, że O’Rhady nie zablokuje bo.. nie złamał netykiety. Trochę to śmieszne. Faktem jest, iż regulamin OPM nie mówi niczego o blokowaniu terrorystów jednak w takim wypadku, po co w ogóle jest to OPM?

Diuk Kościński w obliczu merytorycznych argumentów i powoływania się na Kartę OPM nie miał innego wyjścia jak dopełnić swoich obowiązków. Rozporządzenie wchodzi w życie od 30 października.

(-) Mardred Jakub Kwiatkowski

Apel JE Sekretarza Generalnego

Diuk Piotr Kościński wystosował apel do OPM-owskiej dyplomacji. Sekretarz zwrócił uwagę na całkowite zamarcie zwykłego życia politycznego w OPM.

Chodzi głównie o zainteresowanie konwencjami. Na trzy konwencje największy oddźwięk miała konwencja o wolnym dostępie do miejsc publicznych. Konwencja, która de facto w kilku państwach już działała, a jej przyjęcie nie stanowi żadnego problemu. Mimo to podpisało ja raptem 7 państw – połowa członków OPM. Smutnym jest, że w tej siódemce wcale nie była połowa członków OPM gdyż konwencję podpisała Wolna Republika Morvan. Wczoraj po apelu Ekscelencji Kościńskiego swój podpis złożyła pod nią Brugia, a dzisiaj Elderland.

Sekretarz Generalny wobec braku zainteresowania długofalowa polityką OPM zastanawia sie nad sensownością swojej funkcji. Jeśli diuk pracuje dla nikogo, to jego funkcja zaczyna być zbędna. Ekscelencja Kościński mówi o rotacyjnym prezydencie OPM, pokazując jak wielce jest rozczarowany postawą państw członkowskich. Taki prezydent to praktyczne zamarcie aktywności OPM, której głównym stymulatorem dzisiaj jest Sekretarz Generalny.

W odpowiedzi na apel wypowiedział się reprezentant Scholandii Mateusz Walczak. Zaprezentował on postawę Scholandii wobec niepodpisanych konwencji. Wyjaśnienie to było na tyle egoistyczne, że Ekscelencja Kościński zasugerował, że złoży dymisję.
Biorąc pod uwagę całkowitą ignorancję OPM-u ze strony Dreamlandu, problemy z aktywnością Brugii, Samundy i Interlandu, ciężkie chwile Natanii, Polnau, V RP oraz Tyrencji i Luminatu to wątpliwości Sekretarza Generalnego są całkowicie zrozumiałe. Ale jeśli nie on to kto? Kto przejmie rolę serca OPM?

Większość członków budzi się dopiero, gdy rozmowy w Sali Plenarnej bezpośrednio ich dotyczą (Erboka). Tak być nie powinno. Ktoś mi powiedział „O’Rhada przynajmniej pisał na forum”. Ekscelencje dyplomaci, wielu z was jest, jeśli nie towarzyskimi, to chociaż politycznymi przeciwnikami Lorda Protektora. Pozwolicie by był lepszy od was?

Wolontaryjnie i bezprawnie
(-) Mardred Kwiatkowski-Bourbon