Archive for the 'Ogłoszenia' Category

II Sesja Plenarna OPM

To już jutro. Przedstawiciele państw członkowskich OPM spotkają się na OPM-owskim czacie.

Delegaci spotkają się o godzinie 19, dnia 30 listopada br. Każdy z nich będzie miał 2 minuty na wypowiedź. Swoją nieobecność już zapowiedziała delegacja wandejska.

Relacja ze spotkania, jutro lub w poniedziałek wieczorem.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita 

II Sesja Plenarna OPM

Sekretarz Generalny OPM zaproponował, by 30 października odbyła się II Sesja Plenarna OPM. Poprosil reprezentantów o udostępnienie czatu. Pierwszy swój polchatowy pokój zaproponował Dreamland przez swojego premiera - Krzysztofa Jazłowieckiego.

Tyle informacji. Teraz apeluję do reprezentantów, w szczególności Sarmacji i Scholandii.

Sarmaci i Scholandczycy byli tłumnie obecni na koronacji Piotra Abogarda Scholandzkiego (Ba! Krzysztof Jazłowiecki też był!). Myślę, że niezbyt dobrze wyglądała wypowiedź: A lubisz robić kupę? w środku mowy tronowej. Ja sobie zorganizowanego spotkania z ustalonym porządkiem wypowiedzi na polchacie nie wyobrażam. Stąd apel do Sarmacji, która swój krajowy czat ma w formie IRC - formie bardzo przystępnej i posiadającej wiele opcji. Udostępnijcie OPM swój czat na ten jeden wieczór, lub chociaż pomóżcie przy zarządzaniu nowym pokojem - specjalnie utworzonym. Z racji swojego doświadczenia. Konfiguracja, jak mówiono po scholandzkiej koronacji - nie stanowi takiego ogromnego problemu. Nie lubimy publicznie robić kupy.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita 

Forum OPM tylko dla członków

Na wniosek Erboki popartej przez Scholandię i Samundę Sekretarz Generalny rozporządzeniem zamknął większość działów forum dla osób spoza OPM.

Postanowienie Sekretarza Generalnego w sprawie wypowiedzi na forum OPM

§ 1. Osoby nie będące przedstawicielami Członków OPM mogą się wypowiadać:
- w Sekretariacie - wyłącznie składając wnioski o członkostwo w OPM lub wypowiadając się w sprawie złożenia wniosku albo nt. jego rozpatrywania,
- w Małej Sali Recepcyjnej - po uzyskaniu zgody Sekretarza Generalnego lub jego Zastępcy na tematy wskazane we wniosku.

§ 2. Sekretarz Generalny, jego Zastępca lub inna upoważniona osoba usunie z forum OPM osoby niewypełniające niniejszego Postanowienia oraz usunie wypowiedzi złożone niezgodnie z niniejszym Postanowieniem.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 30.10.2008 r.

Wniosek sprowokował fakt, iż w wojnie Triumwiratu Erboki z Wolną Republiką Morvan, przywódca tej drugiej Michał O’Rhada zwrócił się do OPM po pomoc. Reprezentantów bardzo oburzył fakt, że Lord Protektor, niebędący członkiem OPM nawołuje na forum organizacji do działań przeciwko jednemu z członków.

Redakcja zapytała Bogujsa de Cubalibre: Czy wniosek nie jest próbą uciszenia Lorda O’Rhady?

To była próba wali z terroryzmem. Człon OPM jakim jest Triumwirat Erboki, został zaatakowany przez osobę/państwo spoza OPM i kiedy Erboka próbuje się w jakiś sposób bronić Sekretarz Generalny pisze, że O’Rhady nie zablokuje bo.. nie złamał netykiety. Trochę to śmieszne. Faktem jest, iż regulamin OPM nie mówi niczego o blokowaniu terrorystów jednak w takim wypadku, po co w ogóle jest to OPM?

Diuk Kościński w obliczu merytorycznych argumentów i powoływania się na Kartę OPM nie miał innego wyjścia jak dopełnić swoich obowiązków. Rozporządzenie wchodzi w życie od 30 października.

(-) Mardred Jakub Kwiatkowski

KONKURSY (z nagrodami)

Dziś Informator naprawdę biuletynowo.

Sekretarz Generalny OPM ogłasza co następuje:

I. Konkurs na nową stronę www OPM.

1. Strona powinna informować o Organizacji i zawierać linki do niniejszego Forum. Szczegóły zostaną podane zainteresowanym.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwuetapowo:
- jeśli prac będzie więcej niż 3, wówczas Sekretarz Generalny spośród nadesłanych projektów wybierze 3 prace. Jeśli prac będzie 3 lub mniej, ten etap będzie pominięty.
- 3 prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną przedstawione pod głosowanie Członków OPM.
3. Czas trwania konkursu - do 1 grudnia 2008 r.
3. Zwycięzca otrzyma specjalne podziękowania i nagrodę Sekretarza Generalnego - finansową, w wysokości jednej pensji ministra Księstwa Sarmacji lub innego v-państwa (o ile będą na to odpowiednie środki).
4. Uprasza się Członków OPM o:
a) pomoc w pozyskaniu środków finansowych w wysokości jednej miesięcznej pensji ministra danego v-państwa,
b) poinformowanie obywateli swoich v-państw o konkursie.

II. Konkurs na dyplom i medal OPM (poprzedni zostaje anulowany z powodu nikłego odzewu).

1. “Dyplom za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji” powinien być tak zaprojektowany, by po wpisaniu imienia, nazwiska osoby uhonorowanej oraz kraju, z którego pochodzi i podpisu Sekretarza Generalnego, móc przenieść go do formatu pdf i wydrukować.
2. “Medal za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji” powinien być tak zaprojektowany, by dyplom potwierdzający jego przyznanie, po wpisaniu imienia, nazwiska osoby uhonorowanej oraz kraju, z którego pochodzi i podpisu Sekretarza Generalnego, można było przenieść do formatu pdf i wydrukować.
3. I Dyplom, i Medal powinny zawierać logo OPM.
4. Czas trwania konkursu - do 1 grudnia 2008 r.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwuetapowo:
- jeśli prac będzie więcej niż 3, wówczas Sekretarz Generalny spośród nadesłanych projektów wybierze 3 prace. Jeśli prac będzie 3 lub mniej, ten etap będzie pominięty.
- 3 prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną przedstawione pod głosowanie Członków OPM.
6. Zwycięzca otrzyma specjalne podziękowania i nagrodę Sekretarza Generalnego - finansową, w wysokości jednej pensji ministra Księstwa Sarmacji lub innego v-państwa (o ile będą na to odpowiednie środki).
6. Uprasza się Członków OPM o:
a) pomoc w pozyskaniu środków finansowych w wysokości jednej miesięcznej pensji ministra danego v-państwa,
b) poinformowanie obywateli swoich v-państw o konkursie.

Ponadto Sekretarz Generalny poszukuje osób na stanowiska:

- na Dyrektora Gabinetu Sekretarza Generalnego OPM,
- na Koordynatora ds. Promocji OPM,
- na Pełnomocnika ds. Akredytacji Uczelni i Instytucji Naukowych.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres p.koscinski at rp.pl

Każdy kandydat mile widziany.