Archive for listopad, 2008

II Sesja Plenarna OPM zakończona

Odbyła się II Sejsja Plenarna OPM. Bogata w emocje i wydarzenia, czego pewnie mało kto się spodziewał. Poniżej (nie)krótkie streszczenie i przemówienia delegatów.

Spotkanie rozpoczęło się o 19:03, kiedy to na czacie OPM-u pojawił się Sekretarz Generalny OPM. Frekwencja była niewielka, największe delegacje przybyły ze Scholandii i Sarmacji. Diuk Kościński przypomniał kolejność wypowiedzi i wygłosił swoja krótką mowę wstępną:

Szanowni zebrani! Ekscelencje!

Spróbujmy zastanowić się nad tym, co powinna w nadchodzących tygodniach i miesiącach zrobić nasza Organizacja. Jakie działania podjąć? Jakie inicjatywy rozwijać? Nad jakimi projektami konwencji się pochylić?

Po Piotrze diuku Kościńskim głos zabrał Premier Dreamlandu Krzysztof Jazłowiecki:

Ekscelencjo Sekretarzu! Wasze Cesarskie, Królewskie, Książęce Mości! Wasze Ekscelencje!

Miło mi, że mogę przemawiać jako pierwszy, mam nadzieję, że nie zostanę zapomniany przy końcu Sesji.

Od pewnego czasu w Organizacji Polskich Mikronacji mówi się o kryzysie. Jego źródeł szuka się w wielu dziedzinach, to w aktywności poszczególnych państwa, to w przestarzałej tematyce działań OPM czy wreszcie w osobie Ekscelencji Sekretarza. Otóż żadne z nich nie jest powodem słabej aktywności Organizacji. Zdaniem Królestwa Dreamlandu Organizacja powinna przede wszystkim zajmować się sytuacją międzynarodową oraz problemami, przed jakimi stoi polski mikroświat.

Nie może być tak, by Organizacja zajmowała się w większości swoimi problemami oraz własną strukturą. Tego powinniśmy się w przyszłości wystrzec. Zamarły prace nad konwencjami, nie ma nowych, merytorycznych pomysłów. Konwencja w sprawie integralności terytorialnej, wirtualna nagroda Nobla, rezolucje – to naprawdę dobre pomysły, tylko niedoprowadzone do końca. Mam nadzieję, że ich pomysłodawcy przygotują konkretne projekty.

Można zarzucać Królestwu Dreamlandu, iż jest mało aktywne. Otóż Królestwo zamierza wypowiadać się w sprawach ważnych dla polskich mikronacji. A tematy, w których dochodzi się, czy któreś państwo jest nieaktywne lub wymiany zdań pomiędzy reprezentantami jednego państwa są naprawdę niepotrzebne. Gdy rozpocznie się pracę nad większa ilością profesjonalnych projektów oraz zachęci się państwa członkowskie do pracy wizją wspólnej korzyści, aktywność z pewnością się zwiększy.

Królestwo Dreamlandu popiera działalność OPM, lecz jest umiarkowanie sceptyczne, co do tworzenia nowych struktur oraz stanowisk w Organizacji. Jednocześnie widzi w niej nadal wielki potencjał i uważa, że odgrywa i odgrywać będzie wielką rolę w polskim mikroświecie.

Dziękuję bardzo.

Po tym ponad 8-minutowym przemówieniu premiera Dreamlandu głos zabrał elderlandzki Minister Spraw Zagranicznych – Adrian Scott:

Wasze Ekscelencje!

Podczas tej ważnej dla Organizacji Polskich Mikronacji sesji możemy mówić o rzeczach, mniej lub bardziej, istotnych dla naszej wspólnoty. Ja chciałem jednak zacząć od kwestii najważniejszej, mianowicie samego sensu istnienia OPM. W ostatnich dniach, jak to już zostało dzisiaj przytoczone, nasiliła się dyskusja na temat tego czy Organizacja umiera, oraz czy w takim wypadku warto dalej podtrzymywać ją przy życiu. Otóż Ekscelencje – warto!

Jeżeli nawet wspólnota przeżywa trudne chwile, musimy zadbać o to, aby utrzymać jej renomę i znaczenie na arenie międzynarodowej. Sam fakt, iż istnieje w mikroświecie miejsce, w którym przedstawiciele wielu nacji mogą wspólnie działać, jasno przemawia za ideą tejże organizacji. Należy bezwzględnie opowiadać się za wszelkimi formami międzynarodowej integracji, gdyż polityka osamotnienia, nikomu nie przyniosła niczego dobrego.

Uważam, iż Organizacja Polskich Mikronacji powinna otworzyć się na mniejsze państwa i starać się je wspierać. To, że tak niewiele mikronacji podpisało pamiętną Konwencję o o Stopniach i Tytułach Naukowych wynika głównie z niskiego poziomu oświaty w wielu państwach członkowskich OPM. Abyśmy mogli budować trwałą i jednolitą wspólnotę, musimy najpierw zacząć stopniowo wyrównywać, czasem ogromne, różnice między krajami wchodzącymi w skład Organizacji Polskich Mikronacji. Dopiero wówczas, będziemy mogli organizować, sprawiedliwe dla wszystkich członków, inicjatywy oraz (mam taką nadzieję) sfinalizować już rozpoczęte. Konieczne jest także wyciągnięcie konsekwencji dla państw, które afiszują się jako członkowie OPM, lecz nie przejawiają najmniejszych form aktywności we wspólnocie. Dalsze poszerzanie terytorium Organizacji jest oczywiście rzeczą pożądaną, jednakże nie możemy w dalszym ciągu tolerować państw, które nie uczestniczą w życiu wspólnoty.

Niech OPM będzie naszą wspólną gwarancją pokoju i niezawisłości, tak dziś, jutro, jak i pojutrze! Dziękuję! Stopniach i Tytułach Naukowych wynika głównie z niskiego poziomu oświaty w wielu państwach członkowskich OPM. Abyśmy mogli budować trwałą i jednolitą wspólnotę, musimy najpierw zacząć stopniowo wyrównywać, czasem ogromne, różnice między krajami wchodzącymi w skład Organizacji Polskich Mikronacji. Dopiero wówczas, będziemy mogli organizować, sprawiedliwe dla wszystkich członków, inicjatywy oraz (mam taką nadzieję) sfinalizować już rozpoczęte.

Konieczne jest także wyciągnięcie konsekwencji dla państw, które afiszują się jako członkowie OPM, lecz nie przejawiają najmniejszych form aktywności we wspólnocie. Dalsze poszerzanie terytorium Organizacji jest oczywiście rzeczą pożądaną, jednakże nie możemy w dalszym ciągu tolerować państw, które nie uczestniczą w życiu wspólnoty. Niech OPM będzie naszą wspólną gwarancją pokoju i niezawisłości, tak dziś, jutro, jak i pojutrze!

Dziękuję!

W odróżnieniu od poprzednika Adrian Scott naciąganie zmieścił się w ustawowych ramach 2 minut, jednak i tak nie miał szans z rozbudowaną wypowiedzią Kamerling kard. Karl Gregor Habsburg-Lothringen z Rotrii:

Wasze Ekscelencje!

OPM jest szczególną instytucją w v-świecie, stanowi ważny podmiot stosunków międzynarodowych. Stolica Apostolska Rotrii całkowicie popiera wypowiedzi JE Adriana Scotta.

Po krótkim zamieszaniu w związku z udzieleniem głosu Sarmacji podczas nieobecności Samundy i nagłym przybyciu JKM Meisande, głos zabrał książę Daniel Łukasz:

Wasze Ekscelencje!

Ze względu na krótki czas przydzielony poszczególnym delegacjom, przejdę od razu do konkretów. Sprawa pierwsza - pragnę w imieniu Księstwa Sarmacji oraz swoim własnym podziękować Jaśnie Oświeconemu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Polskich Mikronacji, Panu Piotrowi diukowi Kościńskiemu, za tytaniczną i jakże niewdzięczną pracę, jaką jest zarządzanie tak liczną organizacją międzynarodową.

Sprawa druga - Księstwo Sarmacji dostrzega problem upadających projektów Organizacji ze względu na brak zainteresowania państw członkowskich konwencjami. Księstwo opowiada się za obligatoryjnym przyjęciem przez członków Organizacji konwencji o integralności terytorialnej państw będących w strukturze OPM-u. Za niewłaściwą uważamy sytuację, w której współpraca w ramach tak ważnej jak OPM organizacji zakłócana jest przez podważanie przez niektórych członków Organizacji fundamentalnej zasady integralności terytorialnej innych członków. Księstwo Sarmacji jest przekonane, że współpraca na wielu płaszczyznach będzie pozytywne wpływała na kondycję OPM. Pozytywnym przykładem jest konwencja o tytułach naukowych, która - choć przyjęta przez niewielką ilość państw - powinna dać nam cenne doświadczenie w celu przyszłego osiągania consensusu. Wyrażam szczerą nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu, sprawa tejże konwencji na nowo stanie się kwestią często omawianą w Gmachu Narodów.

Organizacja ma olbrzymi potencjał i jest to fakt wielokrotnie potwierdzany, przede wszystkim oficjalnymi, realnymi spotkaniami w Warszawie, które jak mam szczerą nadzieję będą kontynuowane.

Kończąc już swą wypowiedź, pragnę życzyć Organizacji spełnienia celów, o których mowa powyżej (oraz, co oczywiste, również innych właściwych OPM-owi), jak i JO Sekretarzowi Generalnemu - wiele chęci i nowych pomysłów.

JO Panie Sekretarzu, oddaję głos.

Pominięta wcześniej Meisande V głos zabrała tuż po przemówieniu Daniela Łukasza:

Wasze Królewskie Moście, Wasze Ekscelencje!

Zjednoczone Królestwo Samundy również dziękuje Sekretarzowi Generalnemu za wkład pracy. Jak widzimy wiele jednak zależy od nas wszystkich jednak jak do tej pory kończy się na pomysłach. Mam nadzieję, że wiele inicjatyw dzięki dzisiejszemu spotkaniu ruszy do przodu.

Niestety jak widzimy tak zewnętrznie jak i wewnętrznie jesteśmy raczej podzieleni, brak spójności czasem dochodzi do pewnych utarczek słownych, ale to właśnie jest potrzebne. Reklama naszym zdaniem jest podstawą i promocja OPM jak również rozwijanie i promowanie poszczególnych państw, bo tak w zasadzie to się nie znamy wszelkie misje zagraniczne naszym zdaniem winny być dokumentowane i podawane do ogólnej wiadomości. OPM powinno przyjmować nowych członków jednak powinno bardziej skupiać się na działalności państwa, a nie na liczbie mieszkańców. Możemy wiele zdziałać dla v-świata jednak musimy działać wspólnie we wszystkich dziedzinach. Chciałabym również dodać, że ZKS popiera wszelkie nowe inicjatywy i w miarę możliwości będzie brało udział.

Dziękuję za udzielenie głosu.

Po przemówieniu królowej miało miejsce chyba najsprawniejsze tego wieczoru przekazanie głosu dla Scholandii. Głos zabrał król Piotr Abogard:

Wasza Ekscelencjo Sekretarzu Generalny! Wasze Cesarskie, Królewskie, Książęce Mości, Wasze Ekscelencje!

Nie powiem nic odkrywczego – podstawowym problemem OPM jest brak aktywności niektórych państw. Na pewno trzeba poczynić jakieś kroki, gdyż sytuacja ta jest nie do przyjęcia. W swoim niedawnym przemówieniu w Gmachu Narodów, wyraźnie o tym pisałem. Nie sądzę aby sytuacja uległa w najbliższym czasie znaczącej poprawie. Potrzebne są z pewnością jakieś kroki ze strony Organizacji. Po prostu państwa, które nie są aktywne a są członkami OPM właściwie tylko na papierze, nie powinny dłużej być w Organizacji. OPM powinno pójść właśnie w kierunku wyeliminowania państw nieaktywnych, z których Organizacja nie ma żadnego pożytku.

Oczywiście należy też dalej pracować nad wspólnymi projektami, oraz dążeniu do ich realizacji. Dla przykładu – konwencja o tytułach i stopniach naukowych – podpisało ją stosunkowo niewiele państw, jednym z państw, które nie zdecydowało się na jej podpisanie jest właśnie Królestwo Scholandii. Nie jesteśmy przeciwni konwencji, nie podoba nam się jednak kilka zapisów w niej zawartych. Mimo wszystko myślę, że Konwencja ta zostanie przez nas jednak w przyszłości, być może niedalekiej podpisana. Zależy nam na rozwoju edukacji w mikroświecie i nie zamierzamy zabierać szansy innym mikronacjom.

Królestwo Scholandii uważa, że OPM powinna skupić się przede wszystkim na problemie braku aktywności niektórych państw członkowskich – co pragnę podkreślić po raz kolejny, gdyż jest to sprawa bardzo istotna i jeśli zależy nam na rozwoju Organizacji, powinniśmy zrobić z tym porządek. Królestwo Scholandii, jako jedne z najaktywniejszych państw członkowskich, będzie dążyć do tego, aby nasze zaangażowanie stało nadal na tak wysokim jak do tej pory.

Na koniec pragnę podziękować JE Diukowi Kościńskiemu za pracę na rzecz Organizacji. Oby zapał Waszej Ekscelencji nie zgasł, czego serdecznie życzę.

Dziękuję za uwagę.

Tuż po przemówieniu Piotra Abogarda miały miejsce nieprzyjemne incydenty. Pierwszym z nich było przybycie Miroslava Zamachovicia – znanego w mikroświecie z nieuzasadnionej agresji na Okoczię, gdy był kanclerzem Słomagromskiej Republiki Ludowej.

Wracam do mikroświata. Informuje ze wkrotce zrobie porzadek z tymi, którzy wyrządzili mi krzywdę. – mówił Zamachovic.
Ale OPM poparło Okoczię w walkach zbrojnych z moim krajem. Odpowiecie za to. Wszyscy bez wyjątku. – odpowiadał na zarzuty o bezprawną agresję.

Ignorując Zamachovicia Sekretarz Generalny przystąpił do podsumowania:

W kwestii niedokończonych inicjatyw: myślę, że po kolei spróbujemy je doprowadzić do pozytywnego końca. W pierwszej kolejności – konwencja o integralności terytorialnej. Dajmy sobie na to czas do połowy grudnia. Przy okazji odniosę się do trzech spraw. Po pierwsze, nie ma żadnych zgłoszeń projektów medalu OPM!… Po drugie, zanikł nam zupełnie temat - “gospodarka”. Czy nie warto do niego wrócić? Tyle, że Ekscelencja Bleeser, szef komisji ds. gospodarki, jest permanentnie nieobecny. Po trzecie, jestem przeciwny sztucznemu rozbudowywaniu organów OPM.

W tym momencie wtrącił się niejaki Bigos. Zaczął krzyczeć: Śmierć! Zagłada! Niech żyje papirus! I wolna brygada! Sekretarz to zignorował i spokojnie dokończył mowę:

W przypadku państw działających chodzi np. o pomoc prawną i rozmaite rady w kwestiach organizacyjnych. By ułatwić działanie. Natomiast jestem przekonany, że nie powinniśmy milcząco przyglądać się zamieraniu mniejszych krajów. Oczywiście, nie zrobimy niczego za nie, ale możemy pomóc radą. Niestety, tego prawie nie ma. W kwestii promocji: może spróbujemy wyłonić nowego koordynatora ds. promocji OPM? Poszukajmy kandydata!
Dziękuję! (także za wyrzucenie Bigosa…)

Spotkanie zakończyło się nieoficjalna, luźną rozmową na temat przyszłości urzędu nieaktywnego ostatnio Zastępcy SG oraz Nagrody OPM, co w efekcie zakończyło się debatą nad prawdziwością wyników ankiety w Mobhan Aralt na temat tejże nagrody.

Gdy delegaci zaczęli się rozjeżdżać, Sekretarz Generalny podziękował wszystkim i zaprosił na III Sesję Plenarną w roku 2009.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita 

II Sesja Plenarna OPM

To już jutro. Przedstawiciele państw członkowskich OPM spotkają się na OPM-owskim czacie.

Delegaci spotkają się o godzinie 19, dnia 30 listopada br. Każdy z nich będzie miał 2 minuty na wypowiedź. Swoją nieobecność już zapowiedziała delegacja wandejska.

Relacja ze spotkania, jutro lub w poniedziałek wieczorem.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita 

Piotr Abogard Scholandzki - bez komentarza

Właśnie – bez komentarza, taka była reakcja na przemówienie nowego króla Scholandii.

Przemówienie może rzeczywiście nie było porywające. Traktowało o sprawach naprawdę ogólnych, całkowicie bezapelacyjnych i do których panuje zgodność. Martwi jednak odzew na mowę. Zawsze pod takimi przemówieniami pojawiały się gratulacje, życzenia, a tu cisza.

Nie chodzi o to, że nikt nie łożył gratulacji, bo to oczywiście nie jest ani wymagane, ani konieczne. Chodzi o to, że od wczoraj do chwili pisania tego tekstu w Gmachu OPM wypowiedziało się pięciu dyplomatów. Sekretarz Generalny z racji urzędu, Król Scholandii z racji wygłaszania przemówienia i trzech reprezentantów z tak zwanej Wielkiej Trójki. Gdzieś zaginęły małe mikronacje, które dotychczas były podporą aktywności OPM.

Pocieszające jest, że w OPM uaktywnia się Królestwo Dreamlandu. Problem w tym, że poprzez nieaktywność mniejszych wracamy de facto do modelu Wielkiej Trójki z początków istnienia organizacji.

Jakaś aktywność jest – ale jaka? Aktywność w przezwyciężaniu nieaktywności. Reprezentanci zastanawiają się nad formą przeglądu aktywności członków OPM i wprowadzeniem statusu uśpienia nieaktywnego członka organizacji.

W całej sytuacji cieszy, że nadal mamy optymistów, których nie opuszcza poczucie humoru. Z braku głębszych przemyśleń Kazimierz Modliński wszędzie dopytuje się Co się dzieje z Surmenią?. Gratuluję poczucia humoru nowemu Dyrektorowi Gabinetu Sekretarza Generalnego.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita 

II Sesja Plenarna OPM

Sekretarz Generalny OPM zaproponował, by 30 października odbyła się II Sesja Plenarna OPM. Poprosil reprezentantów o udostępnienie czatu. Pierwszy swój polchatowy pokój zaproponował Dreamland przez swojego premiera - Krzysztofa Jazłowieckiego.

Tyle informacji. Teraz apeluję do reprezentantów, w szczególności Sarmacji i Scholandii.

Sarmaci i Scholandczycy byli tłumnie obecni na koronacji Piotra Abogarda Scholandzkiego (Ba! Krzysztof Jazłowiecki też był!). Myślę, że niezbyt dobrze wyglądała wypowiedź: A lubisz robić kupę? w środku mowy tronowej. Ja sobie zorganizowanego spotkania z ustalonym porządkiem wypowiedzi na polchacie nie wyobrażam. Stąd apel do Sarmacji, która swój krajowy czat ma w formie IRC - formie bardzo przystępnej i posiadającej wiele opcji. Udostępnijcie OPM swój czat na ten jeden wieczór, lub chociaż pomóżcie przy zarządzaniu nowym pokojem - specjalnie utworzonym. Z racji swojego doświadczenia. Konfiguracja, jak mówiono po scholandzkiej koronacji - nie stanowi takiego ogromnego problemu. Nie lubimy publicznie robić kupy.

(-) Mardred von Salvepol-Nova Vita