Archive for październik, 2008

„Wszystkim zależy na rozwoju Al Rajnu.”

Wywiad z Ekscelencją Mateuszem Walczakiem o jego misji w Al Rajn.

Ekscelencja Walczak opublikował swój bardzo obszerny raport w sprawie misji w Al Rajn. To chyba najlepszy czas na rozmowę podsumowującą, choć misja nadal obserwuje rozwój wydarzeń w Sułtanacie.

Informator OPM: Jak wygląda sytuacja w Al Rajn w tej chwili?
Mateusz Walczak: Sytuacja w Al Rajnie bardzo się ustabilizowała od wrześniowego rozwiązania konfliktu. Odbyły się wybory, ruszyły prace nad nową konstytucją. Na pewno Sułtanat jest na dobrej drodze ku ugruntowaniu wewnętrznemu. Mam nadzieję, że później przyjdzie miejsce na politykę zagraniczną (zapewne dużo w tej kwestii zmieni się w nowej konstytucji) w tym przede wszystkim przystąpienie do OPM.
IOPM: Na ile trwały jest ten spokój? W końcu w czasie rządzenia Al Rajnem przez puczystów wiele razy mieliśmy okazję oglądać temperament rajńskich polityków. Może to tylko chwilowe uspokojenie i w niedługim czasie sytuacja się powtórzy.
MW: Myślę, że nie. Owszem, wielu rajńskich polityków nie raz zachowywało się w tamtym czasie bezkompromisowo, ale uważam, że ten okres mamy za sobą. Mimo różnic wszystkim zależy na rozwoju Al Rajnu. Misja wciąż działa w charakterze obserwacyjnym i gdy tylko coś niepokojącego się wydarzy, na pewno zareaguję.
IOPM: W raporcie nie podano ostatecznego losu JW Sułtan. Czy zgodnie z żądaniami demokratycznie wybranego rządu i WRNOR podjęła ona decyzję o abdykacji?
MW: W raporcie nie uwzględniłem tego, gdyż strony nie podjęły ostatecznej decyzji, co do losu tronu. Uważam, że dobrze się stało w tej kwestii. To Sułtan powinna zdecydować, czy zrezygnować, czy pozostać głową państwa. Liczę, że w tym wyborze zwycięży zdrowy rozsądek poparty chłodną analizą, czy starczy czas na łączenie tej ważnej funkcji z realem.
IOPM: Ekscelencja wspomniał o planach wstąpienia do OPM. Czy są to tylko kuluarowe rozmowy, czy też podjęto już w tej sprawie jakąś szerszą dyskusję w szeregach władzy lub na forum publicznym?
MW: Program zwycięskiej partii HaT obejmuje ogólnokrajową debatę w sprawie wstąpienia do OPM. Ten punkt nie jest realizowany póki, co z powodu porządkowania spraw wewnętrznych. Nie powinniśmy poganiać Sułtanatu w tej ważnej kwestii. Musimy pamiętać, że Al Rajn przechodzi ważne reformy i na pierwszym miejscu będą teraz sprawy wewnętrzne. Kręgi rządowe są jednak nastawione bardzo dobrze do OPM, dlatego liczę, że po najważniejszych zmianach przyjdzie czas na wstąpienie do OPM.
IOPM: Czy w czasie negocjacji doszło do nieprzyjemnych incydentów pod adresem Ekscelencji? Niektórzy Rajńczycy lubią dosadnie wyrażać się o innych.
MW: Przyznam, że smutne było, gdy kilku skrajnie prawicowych polityków wypowiadało się o mnie niekulturalnie, czy wręcz wulgarnie. Właściwie najgorsze jest to, że nikt nie podejmuje jakichkolwiek kroków w tym kierunku, aby takie zachowania przestały występować. Mówię tutaj głownie o organach ścigania. Ponadto to sami mieszkańcy powinni po prostu tępić takie zachowania, we własnym gronie, tak, aby się nie powtarzały. Tak często kształtuje się opinia, że “ludzie w tym państwie są tacy…” Na podstawie jednej czy dwóch osób. Poza tymi incydentami przyjęcie przez władze było bardzo miłe i przyjazne.
IOPM: Na zakończenie Redakcja Informatora OPM gratuluje pomyślnej mediacji i odznaczenia. Dziękuję za wywiad.
MW: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników “IOPM”.

rozmawiał Mardred Jakub Kwiatkowski

Forum OPM tylko dla członków

Na wniosek Erboki popartej przez Scholandię i Samundę Sekretarz Generalny rozporządzeniem zamknął większość działów forum dla osób spoza OPM.

Postanowienie Sekretarza Generalnego w sprawie wypowiedzi na forum OPM

§ 1. Osoby nie będące przedstawicielami Członków OPM mogą się wypowiadać:
- w Sekretariacie - wyłącznie składając wnioski o członkostwo w OPM lub wypowiadając się w sprawie złożenia wniosku albo nt. jego rozpatrywania,
- w Małej Sali Recepcyjnej - po uzyskaniu zgody Sekretarza Generalnego lub jego Zastępcy na tematy wskazane we wniosku.

§ 2. Sekretarz Generalny, jego Zastępca lub inna upoważniona osoba usunie z forum OPM osoby niewypełniające niniejszego Postanowienia oraz usunie wypowiedzi złożone niezgodnie z niniejszym Postanowieniem.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 30.10.2008 r.

Wniosek sprowokował fakt, iż w wojnie Triumwiratu Erboki z Wolną Republiką Morvan, przywódca tej drugiej Michał O’Rhada zwrócił się do OPM po pomoc. Reprezentantów bardzo oburzył fakt, że Lord Protektor, niebędący członkiem OPM nawołuje na forum organizacji do działań przeciwko jednemu z członków.

Redakcja zapytała Bogujsa de Cubalibre: Czy wniosek nie jest próbą uciszenia Lorda O’Rhady?

To była próba wali z terroryzmem. Człon OPM jakim jest Triumwirat Erboki, został zaatakowany przez osobę/państwo spoza OPM i kiedy Erboka próbuje się w jakiś sposób bronić Sekretarz Generalny pisze, że O’Rhady nie zablokuje bo.. nie złamał netykiety. Trochę to śmieszne. Faktem jest, iż regulamin OPM nie mówi niczego o blokowaniu terrorystów jednak w takim wypadku, po co w ogóle jest to OPM?

Diuk Kościński w obliczu merytorycznych argumentów i powoływania się na Kartę OPM nie miał innego wyjścia jak dopełnić swoich obowiązków. Rozporządzenie wchodzi w życie od 30 października.

(-) Mardred Jakub Kwiatkowski

KONKURSY (z nagrodami)

Dziś Informator naprawdę biuletynowo.

Sekretarz Generalny OPM ogłasza co następuje:

I. Konkurs na nową stronę www OPM.

1. Strona powinna informować o Organizacji i zawierać linki do niniejszego Forum. Szczegóły zostaną podane zainteresowanym.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwuetapowo:
- jeśli prac będzie więcej niż 3, wówczas Sekretarz Generalny spośród nadesłanych projektów wybierze 3 prace. Jeśli prac będzie 3 lub mniej, ten etap będzie pominięty.
- 3 prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną przedstawione pod głosowanie Członków OPM.
3. Czas trwania konkursu - do 1 grudnia 2008 r.
3. Zwycięzca otrzyma specjalne podziękowania i nagrodę Sekretarza Generalnego - finansową, w wysokości jednej pensji ministra Księstwa Sarmacji lub innego v-państwa (o ile będą na to odpowiednie środki).
4. Uprasza się Członków OPM o:
a) pomoc w pozyskaniu środków finansowych w wysokości jednej miesięcznej pensji ministra danego v-państwa,
b) poinformowanie obywateli swoich v-państw o konkursie.

II. Konkurs na dyplom i medal OPM (poprzedni zostaje anulowany z powodu nikłego odzewu).

1. “Dyplom za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji” powinien być tak zaprojektowany, by po wpisaniu imienia, nazwiska osoby uhonorowanej oraz kraju, z którego pochodzi i podpisu Sekretarza Generalnego, móc przenieść go do formatu pdf i wydrukować.
2. “Medal za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji” powinien być tak zaprojektowany, by dyplom potwierdzający jego przyznanie, po wpisaniu imienia, nazwiska osoby uhonorowanej oraz kraju, z którego pochodzi i podpisu Sekretarza Generalnego, można było przenieść do formatu pdf i wydrukować.
3. I Dyplom, i Medal powinny zawierać logo OPM.
4. Czas trwania konkursu - do 1 grudnia 2008 r.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwuetapowo:
- jeśli prac będzie więcej niż 3, wówczas Sekretarz Generalny spośród nadesłanych projektów wybierze 3 prace. Jeśli prac będzie 3 lub mniej, ten etap będzie pominięty.
- 3 prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną przedstawione pod głosowanie Członków OPM.
6. Zwycięzca otrzyma specjalne podziękowania i nagrodę Sekretarza Generalnego - finansową, w wysokości jednej pensji ministra Księstwa Sarmacji lub innego v-państwa (o ile będą na to odpowiednie środki).
6. Uprasza się Członków OPM o:
a) pomoc w pozyskaniu środków finansowych w wysokości jednej miesięcznej pensji ministra danego v-państwa,
b) poinformowanie obywateli swoich v-państw o konkursie.

Ponadto Sekretarz Generalny poszukuje osób na stanowiska:

- na Dyrektora Gabinetu Sekretarza Generalnego OPM,
- na Koordynatora ds. Promocji OPM,
- na Pełnomocnika ds. Akredytacji Uczelni i Instytucji Naukowych.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres p.koscinski at rp.pl

Każdy kandydat mile widziany.

Apel JE Sekretarza Generalnego

Diuk Piotr Kościński wystosował apel do OPM-owskiej dyplomacji. Sekretarz zwrócił uwagę na całkowite zamarcie zwykłego życia politycznego w OPM.

Chodzi głównie o zainteresowanie konwencjami. Na trzy konwencje największy oddźwięk miała konwencja o wolnym dostępie do miejsc publicznych. Konwencja, która de facto w kilku państwach już działała, a jej przyjęcie nie stanowi żadnego problemu. Mimo to podpisało ja raptem 7 państw – połowa członków OPM. Smutnym jest, że w tej siódemce wcale nie była połowa członków OPM gdyż konwencję podpisała Wolna Republika Morvan. Wczoraj po apelu Ekscelencji Kościńskiego swój podpis złożyła pod nią Brugia, a dzisiaj Elderland.

Sekretarz Generalny wobec braku zainteresowania długofalowa polityką OPM zastanawia sie nad sensownością swojej funkcji. Jeśli diuk pracuje dla nikogo, to jego funkcja zaczyna być zbędna. Ekscelencja Kościński mówi o rotacyjnym prezydencie OPM, pokazując jak wielce jest rozczarowany postawą państw członkowskich. Taki prezydent to praktyczne zamarcie aktywności OPM, której głównym stymulatorem dzisiaj jest Sekretarz Generalny.

W odpowiedzi na apel wypowiedział się reprezentant Scholandii Mateusz Walczak. Zaprezentował on postawę Scholandii wobec niepodpisanych konwencji. Wyjaśnienie to było na tyle egoistyczne, że Ekscelencja Kościński zasugerował, że złoży dymisję.
Biorąc pod uwagę całkowitą ignorancję OPM-u ze strony Dreamlandu, problemy z aktywnością Brugii, Samundy i Interlandu, ciężkie chwile Natanii, Polnau, V RP oraz Tyrencji i Luminatu to wątpliwości Sekretarza Generalnego są całkowicie zrozumiałe. Ale jeśli nie on to kto? Kto przejmie rolę serca OPM?

Większość członków budzi się dopiero, gdy rozmowy w Sali Plenarnej bezpośrednio ich dotyczą (Erboka). Tak być nie powinno. Ktoś mi powiedział „O’Rhada przynajmniej pisał na forum”. Ekscelencje dyplomaci, wielu z was jest, jeśli nie towarzyskimi, to chociaż politycznymi przeciwnikami Lorda Protektora. Pozwolicie by był lepszy od was?

Wolontaryjnie i bezprawnie
(-) Mardred Kwiatkowski-Bourbon