Archive for lipiec, 2008

Co z misją OPM w Al Rajn?

Wczoraj Jej Wysokość Sułtan podała do publicznej wiadomości swoje stanowisko w związku z zaistniałym kryzysem. Jest gotowa abdykować pod warunkiem spełnienia bardzo trudnych postulatów. Sułtan wymaga prawa do dalszego zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. Poza tym żąda przeprosin za aresztowanie oraz utrzymanie niezależności organizacji gwarantujących ciągłość demokracji. Ważnym dla OPM punktem jest powołanie ciała doradczego złożonego z byłych sułtanów, którzy dobrowolnie abdykowali. Takie postawienie sprawy prowadzi do utrzymania status quo byłej sułtan, obecnie znanej jako Meisande V.

Al Mana 30 lipca 2008

Witam Waszą Ekscelencję,

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą i z nieznacznym opóźnieniem za które serdecznie przepraszam przesyłam WE wspólne oficjalne stanowisko moje oraz osób, które wyraziły poparcie dla mnie.

Jestem gotowa przystąpić do dialogu z przedstawicielami WRNOR w momencie gdy nastąpi jego samorozwiązanie się bo wcześniej nie widzę powodów dla których miałabym przystąpić wraz z moim zapleczem do rozmów. Odnośnie trzech osób obecnie przebywających w areszcie jestem tak samo jak strona rządowa za ich natychmiastowym wypuszczeniem jednakże zaznaczając jeżeli są dowody winny przeciwko nim winni oni być osądzeni przez Sąd Sułtański jak przystało na demokratyczne państwo prawa.

Nie chciałabym być punktem spornym na linii WRNOR - rząd hamującym możliwość kompromisu i wyjścia z obecnego impasu dlatego jestem skłonna do ustępstw włącznie z możliwością abdykacji z tronu sułtańskiego po spełnieniu kilku warunków:

1. Powołanie ciała kolegialnego z prawem doradczym w którym zasiadaliby dotychczasowi Sułtani, którzy dobrowolnie ustąpili z tronu.
2. Po abdykacji z tronu sułtańskiego osoby odpowiedzialne za przyszłość Sułtanatu Al Rajn powinny skonstruować tak prawo aby nadal mogła zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym.
3. Zarówno od Wojskowej Rady Narodowego Odrodzenia Al Rajn jak i przedstawicieli rządu Jego Ekscelencji Premiera Cristo at Rabaniego domagam się zapewnienia, że instytucje takie jak: Centralna Komisja Wyborcza, SIS oraz PG nadal pozostaną w pełni niezależnie poza polityczną kontrolą.
4. Od WRNOR domagam się publicznych przeprosin za bezprawne przetrzymywanie mnie w areszcie domowym.

W geście dobrej woli jestem do ogłoszenia amnestii wobec wszystkich osób z junty wojskowej, które w sposób rażący nie złamały rajńskiego prawa.

z poważaniem:

Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I /-/

Poza tym prowadzący misję Ekscelencja Walczak ogłosił, że od jutra do 20 sierpnia rzadko będzie posiadał dostęp do komputera i internetu. Podczas wakacji Sekretarza Generalnego i totalnej nieaktywności jego zastępcy, a nawet Koordynatora ds. promocji z którym zastępca miał konsultować decyzje misja staje pod znakiem zapytania. Jak powiedział sam Ekscelencja Walczak “mamy związane ręce”. Ekscelencja obiecał przedstawić stronom swoje propozycję na czas swojej nieobecności. Pytanie, czy podczas nieobecności misji w Al Rajn nie wrócą niepokoje?

Al Rajn zasiada do rozmów

Wczoraj i przedwczoraj na ręce Mateusza Walczaka spłynęły oświadczenia o woli podjęcia rozmów, oraz żądania WRNOR i rządu Cristo at Rabaniego. Obie strony konfliktu zgadzają sie tylko w jednym: obie chcą nakłonić Jej Wysokość Sułtan Aisahah Ramzni al-Ekonoglu I do abdykacji. W sytuacji gdy zarówno lewicowy rząd, jak i prawicowi puczyści są za abdykacją JW Sułtan zmiana na tronie, a wcześniej ustanowienie dwunastomiesięcznej Rady Regencyjnej jest nieuniknione.

Jak widać po raz pierwszy misje OPM spełniły swoją rolę, za co należy się pochwała Ekscelencji Walczakowi. Teraz należy liczyć na pozytywne zakończenie sporu, bo jak widać po żądaniach stron Ekscelencja Walczak ma jeszcze przed sobą sporo pracy.

Stanowisko WRNOR:

1. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa członkom WRNOR oraz zapewnienie o nie pociąganiu ich do ewentualnej odpowiedzialności karnej.
2. Uznanie VI kadencji MeM za rozwiązaną i przekazanie Radzie Regencyjnej prawa do rozpisania nowych wyborów parlamentarnych oraz do zmiany ordynacji wyborczej.
3. Ustanowienie w państwie Rady Regencyjnej na okres 12 miesięcy.
4. W terminie najpóźniej 30 dni od ustanowienia Rady Regencyjnej JW Sułtan musi abdykować.
5. Domagamy się osądzenia byłej MBNiA Pani Rani ar Hasse oraz Pana Stefana Lucifera.

Dodatkowo ze swojej strony WRNOR proponuje członkom byłych władz wejście w skład przejściowego Rządu Jedności Narodowej (RJN).

Oficjalne stanowisko strony rządowej przesłane do redakcji “Dar Al-Hayat”:

Huwar 28.07.2008

Witam serdecznie Waszą Ekscelencję Mateusza Walczaka!

Przekazuję niniejszy list na ręce Waszej Ekscelencji aby poinformować rajńską
oraz światową opinię publiczną iż strona rządowa wyraża zgodę na podjęcie dialogu z Wojskową Radą Narodowego Odrodzenia Al Rajn a także Jej Wysokością Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I w celu szybkiego ustabilizowania obecnej sytuacji w Sułtanacie Al Rajn.

Po długich rozmowach oraz rozważaniach z początku niechętni rozmowom z WRNOR, który w sposób bezprawny przejął władzę w państwie łamiąc wszelkie standardy demokratyczne My członkowie rządu gabinetu Premiera Księcia Shanii Cristo at Rabaniego Minister Propagandy i Promocji Thomas Vestberg an Mauda oraz Minister Sprawiedliwości Divine Comme çi Comme przedstawiając oficjalne stanowisko strony rządowej zgłaszamy swoja gotowość do podjęcia rozmów. Jednocześnie pragnę zaznaczyć iż prawdopodobne jest dołączenie do reprezentantów strony byłej dwukrotnej Pani Premier Catriny an Rosse a także Minister Kultury Nauki i Sportu w obalonym na drodze puczu rządzie JE Cristo at Rabaniego.

Strona rządowa gotowa jest do podjęcia rozmów z przedstawicielami wojskowej rady w momencie gdy z aresztu zostaną wypuszczeni Pani Minister Bezpieczeństwa Narodowego i Administracji Rania ar Hasse, Wielki Admin Al Rajn oraz Pan Stefan Lucifer a dodatkowo wycofają się oni ze swojego żądania odnośnie osądzenia Pani Hasse i Pana Lucifera.
Nie godzimy się na uznanie szóstej kadencji Madżlis el-Mustaszarin za zakończoną ponieważ jest to równoznaczne z odsunięciem od władzy legalnie wybranych przez naród władz państwowych w drodze demokratycznych wyborów a tym samym legitymizacja nielegalnych poczynań WRNOR choć deklarujemy chęć do pewnych ustępstw ze strony rządowej. Sprzeciwiamy się przyznaniu puczystom prawa do opracowania nowej ordynacji wyborczej, którą winna opracować zgodnie z prawem głowa państwa.

W pozostałych kwestiach odnośnie Jej Wysokości Sułtan po wnikliwej analizie i obserwacji widząc nikłe zainteresowanie państwem z jej strony strona rządowa popiera wojskową radę w kwestii ustanowienia w Sułtanacie Al Rajn Rady Regencyjnej oraz oczekujemy abdykacji z tronu sułtańskiego JW Aisahah Ramzni al-Ekonoglu I jednocześnie domagając się konstytucyjnego ustanowienia dla ustępującej głowy państwa statutu Sułtana Seniora na wzór innych v-państw. Na sam koniec dodam iż strona rządowa domaga się publicznych przeprosin ze strony WRNOR za bezprawne aresztowanie członków rządu JE Premiera Cristo at Rabaniego co i tak nie jest zbyt wygórowanym zadość uczynieniem za poniesione szkody moralne a także osądzenie za podżeganie do nienawiści oraz publiczne ubliżanie Zastępcy Prezesa Sądu WRNOR Pana Walthera Heinricha Alfreda Hermanna von Brauchitscha.

(-) Thomas Vestberg an Mauda
Minister Propagandy i Promocji w rządzie JE Premiera Cristo at Rabaniego

Sezon ogórkowy

Nadeszły wakacje. W v-państwach zapanował spokój, wielu obywateli udało się na urlopy. Taka sytuacja panuje również w Organizacji Polskich Mikronacji. Sekretarz Generalny wziął urlop by trochę odpocząć, Zastępca Sekretarza odpoczywa od dłuższego czasu.

Mandragorat Wandystanu ogłosił nowy skład swojej reprezentacji. Koordynator ds. Promocji pracuje w zaciszu swojego wandejskiego gabinetu.

Dyskusje w Gmachu Narodów zamarły, a temat ostaniej dyskusji najbardziej oddaje sytuację: “Nieobecność”.

W imieniu swoim jak i redakcji życzę wszystkim miłych i udanych wakacji. Lecz już niedługo trzeba będzie powrócić do szarej rzeczywistości i problemów mikronacji.

Wojsko OPM?

W Gabinecie Sekretarza Generalnego trwa dyskusja nad dalszą formą misji w Genovii. Jego Królewska Mość Król Brugii Maksymilian I zaproponował stworzenie kontyngentu wojskowego OPM. Kontyngent, złożony z państw członkowskich miałby być wysyłany na misje stabilizacyjne. Sekretarzowi bardzo spodobał się ten pomysł i pochwycił go na Sali Plenarnej.

Zaproponował tam stworzenie Komitetu Wojskowego przy Sekretarzu Generalnym OPM. Nowy reprezentant Austro-Węgier, Ekscelencja Mortuus wyraził pewną wątpliwość co do tego pomysłu, wskazując na dyplomatyczną misję Organizacji. Ekscelencja Bogusj de Cubalibre z Erboki, choć nie otwarcie, sprzeciwił się tej propozycji, kwestionując aktywność innych podobnych przedsięwzięć. Przy okazji zapytał, kto jest vice sekretarzem OPM. Uprzejmie informujemy, że OPM nie posiada vice sekretarza, posiada zaś jego następcę zastępcę, którym jest Ekscelencja von Schlange - Staufen.

W temacie zabrał również głos Minister Spraw Zagranicznych Sarmacji, Ekscelencja von Lichtenstein-Rozman. Dotychczas jako jedyny reprezentant poparł pomysł powstania Komitetu Wojskowego. Zaznaczył, że chodzi mu o siły pokojowe.

Warto zauważyć, że w tym temacie pokazano kunszt dyplomacji. Nikt otwarcie nie sprzeciwił się przedsięwzięciu wojskowemu. Nasuwa się pytanie: czy Organizacji Polskich Mikronacji potrzebne jest wojsko? Czy musi się upodabniać do realowej ONZ? Na te pytania trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że po zakończeniu dyskusji poznamy odpowiedź.