Archive for czerwiec, 2008

Nowy Zastępca Sekretarza Generalnego

Podczas II Realnego Szczytu OPM Sekretarz Generalny przeprowadził konsultacje w sprawie powołania swojego Zastępcy. Początkowo zgłoszono dwóch kandydatów: JCM Franciszka Józefa z Austro-Węgier oraz dekamerona socjogramu Bruthusa Peruna z Wandystanu. JCM Franciszek Józef wycofał się jednak w powodów „technicznych”.  Tuż przed jego rezygnacją zaproponowano kandydaturę kmdr. dr. Konrada hrabiego von Schlange – Staufen z Sarmacji. Większością głosów przedstawiciele państw znajdujących się na szczycie opowiedzieli się za kandydaturą hrabiego von Staufena.

Tego samego dnia Sekretarz Generalny diuk Piotr Kościński powołał Konrada von Staufena na stanowisko Zastępcy Sekretarza Generalnego OPM. Konkurent pogratulował nowemu Zastępcy, lecz zaraz potem wyraził żal, iż zarówno Sekretarz jaki i Zastępca pochodzą z jednego państwa. Zwrócił też uwagę na proporcje głosów przedstawicieli państw: 5 za hrabią von Staufenem, 2 za dekameronem Perunem.

Dla tych, którzy nie znają nowego Zastępcy Sekretarza Generalnego zamieszczamy kilka słów autorstwa samego Zastępcy:

komandor profesor doktor Konrad Wojciech von Holstein hrabia von Schlange - Staufen hrabia Kapica herbu Jastrzębiec

Jeden z najbarwniejszych obywateli wirtualnego świata. Swoją przygodę z polskimi mikronacjami zaczał prawie 10 lat temu w drugim roku istnienia Dreamlandu. Weteran polskich v-panstw - Dreamlandczyk, Scholandczyk, Sarmata, Leblandczyk, Brugijczyk, Baridajczyk, Valhalijczyk, Skytyjczyk. Prefekt, minister spraw zagranicznych, gubernator, pisarz, poeta, dziennikarz, przemysłowiec, ambasador, kapłan, wykładowca, żołnierz, komandor, profesor, marszałek szlachty, dziekan wydziału, rektor uniwersytetu, sedzia. Za swoje zasługi dla rozwoju trzech największych mikronacji uchonorowany tytulami hrabiowskimi Królestwa Dreamlandu, Scholandii i Księstwa Sarmacji. W Sarmacji od 7 stycznia 2007 roku. Skrajny monarchista i konserwatysta, nazywany często “największym monarchistą w Sarmacji”. Choleryk…

Kontakt

e-mail: stauf@tlen.pl
gg: 2268309

II Realny Szczyt OPM

Wczoraj dobiegł końca II Realny Szczyt Organizacji Polskich Mikronacji w warszawskiej redakcji “Rzeczpospolitej”. Obfitował w burzliwe dyskusje, ustalenia w kuluarach, oraz wymianę gestów przyjaźni często pomiędzy v-państwami, po których byśmy się tego nie spodziewali. Sekretarz Generalny uznał, że brakowało tylko granatu na stole, jak to miało miejsce rok temu.

Wraz z delegacjami Wandystanu i Scholandii, oraz Prezydentem Sclavinii Aaronem Rozmanem wszedłem do redakcji. W salce, w której odbyła się początkowa nieoficjalna część spotkania była już reszta reprezentacji.

Poruszono następujące tematy:

- Zastępca Sekretarza Generalnego

Opisane w następnym artykule.

- Mapa Wirtualnego Świata

Ciężki temat elektryzujący OPM od długiego czasu. Podobnie jak do tej pory nie doszło do kompromisu, choć jest coraz bliżej. Diuk Kościński zaprezentował konwencję w sprawie mapy, której jednak nie uchwalono. Reprezentanci zgodnie uznali, że mapa jest potrzebna. Choć pojawiła się propozycja stworzenia nowej mapy, ostatecznie uznano, że należy raczej pracować nad uznaniem przez większość państw kształtu v-świata zaprezentowanego przez JKM Pavla Zeppa. Zeprezentowano wiele wizji współpracy między OPM, a autorem mapy. Do rozmów upoważniono JCM Franciszka Józefa II, gdyż ma dobry kontakt z Królem Surmenii. Reprezentanci wyrażali przede wszystkim obawę, że danie zbyt wielu praw jednej osobie pociągnie za sobą jej nagłą pozycje dominującą wśród polskich mikronacji.

- Wysokogórska Republika Elfidy i Wolna Republika Morvan

Kolejny z serii tematów ciężkich. Prezydent Perun-Radezky zaprezentował uczestnikom spotkania, już nie młodą koncepcję v-świata, w którym jest on płaski. Po jednej stronie i po drugiej państwa mogą zajmować te same tereny. Ostatecznie Szczyt wystosował do WRE i WRM prośbę o przeniesienie kraju w ciągu 3 miesięcy. Początkowo w projekcie było założone, iż w zamian za przenosiny, państwa uznają obydwie republiki, lecz odstąpiono od tego pomysłu, ze względu na to, że reprezentacje nie mogły podejmować tego typu decyzji. Mandragorat Wandystanu nie podpisał się pod apelem.

- Promocja mikronacyjności

Ważny projekt, który chciał omówić Sekretarz Generalny. Koordynatorem ds. promocji został Bruthus Perun-Redezky. Jego kandydaturę zgłosiła Sarmacja, co jest zarówno zaskoczeniem, jak i miłym gestem, oraz przykładem jak to OPM łączy wirtualne narody. Poza tym uznano, że w promocji trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na aspekt edukacyjny mikronacji.

- Wystawy v-Światowe

Temat niezbyt kontrowersyjny i omówiono jedynie parę szczegółów. Uznano, że należy jasno określić tematykę i formę prezentacji państw, oraz obrać od razu gospodarza następnej tego typu imprezy. Pierwsza wystawa odbędzie się 27 stycznia - w święto OPM

Z miłych gestów wymienianych na szczycie możemy wymienić między innymi wystosowanie oficjalnych gratulacji dla Królestwa Dreamlandu z okazji 10 lat istnienia, uhonorowanie JKM Piotra Mikołaja scholandzkim Orderem Urlyka I Klasy, czy też zaśpiewanie”100 lat” Piotrowi Kościńskiemu z okazji jego czwartkowych urodzin.

Tak, więc po szczycie dyplomacja wraca na forum OPM.  Pozostaje obserwować wydarzenia i mieć nadzieję na powtórkę za rok. 

http://mardred.fotosik.pl/albumy/460205.html - galeria, jedyni nie uwiecznieni: Mandragor Khand, bo nie chciał grupowego zdjęcia i ja bo ktoś je musiał robić, choć może nie będę się przyznawał…

A jednak klops…

Jak się okazało rewelacje o uznaniu mapy przez przez tzn. “Wielką Trójkę” okazały się przedwczesne. Jak się okazało nieporozumienie na linii Scholandia-Dreamland doprowadziło do ogłoszenia uznania mapy przez wszystkie kraje sojusznicze. W rzeczywistości Dreamland wydał zgodę, ale na uznanie mapy przez sojuszników, a nie przez sam Dreamland. Oznacza to, że uznanie mapy przez Natanię i Scholandię, niewiele zmienia, bo prawdziwi przeciwnicy Zepp’owej wizji mikroświata pozostaja nieugięci. (mwoa o Sarmacji i Dreamlandzie)

Uznanie mapy Pavla Zeppa

Wczoraj Minister Spraw Zagranicznych Scholandii margraf Marcin Pośpiech poinformował o uznaniu mapy wirtualnego świata autorstwa króla Surmenii Pavla Zeppa przez sojusz Dreamland-Scholandia-Natania. Uznanie omija wersję mapy o nazwie “Mapa drogowa Wirtualnego Świata z terytoriami spornymi”. Powodem ominięcia tej mapy jest fakt zaznaczenia na niej Wysokogórskiej Republiki Elfidy i Wolnej Republiki Morvan. Teoretycznie oświadczenie to powinno wywołać entuzjazm wśród dyplomatów v-świata. Mimo to swoje uwagi wygłosili: Rhadmor van Helsing z Triumwiratu Erboki i Bruthus Perun-Radezky z Mandragoratu Wandystanu. Przedstawiciela Erboki zdziwił fakt uznania mapy, na której są zaznaczone terytoria należące do WRM. Jak napisał jego zdaniem jest niedopuszczalne, że na mapie po pierwsze nie ma Triumwiratu Erboki, a po drugie Tuolelenkka została zaznaczona jako terytorium Morvanu. Przypominamy, iż zdaniem Rhadmora van Helsinga Tuolelenkka, to Wilcze Ziemie - część Erboki, z czym nie zgadza się Lord Protektor Wolnej Republiki Morvan powołując się na Traktat Radoszycki.

Przedstawiciel Mandragoratu Wandystanu miał za złe krajom sojuszniczym stosunek do WRE i WRM - państw siostrzanych Mandragoratu. Uznał, że tereny tych krajów są pod faktyczną jurysdykcją sojuszników Mandragoratu i dziwi się uporowi Scholandii i Sarmacji w zaprzeczaniu temu.

Tak więc jeden z najzagorzalszych przeciwników mapy - Królestwo Dreamlandu, uznał ją mimo nie spełnienia postulatów zgłaszanych JKM Pavlowi Zepp’owi. Można się spodziewać, że Księstwo Sarmacji pójdzie w ślady państw sojuszniczych. Szczególnie, że mimo iż nie uznaje mapy, chętnie wzoruje się na niej. Trudno nie zauważyć podobieństw do Mapy Zepp’a - link.