Archive for maj, 2008

“Dzięki naszemu uczestnictwu w OPM chcemy udowodnić naszą państwowość.” - wywiad.

Za radą Pana Mateusza Walczaka przeprowadziłem wywiad ze Strażnikiem Pieczęci Zagranicznej arcybiskupem Lorenzo de Medici wywiad. Poruszyliśmy tematy związane ze wstąpieniem Rotrii do OPM, napięciu między Rotrią, a Samundą i Erboką, oraz przyszłość Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego.

Redaktor: Czy Państwo Kościelne Rotria ma jakieś szczególne plany co do swojej obecności w OPM?

Lorenzo de Medici: Państwo Kościelne Rotria jest ewenementem pośród polskich mikronacji. Jest pierwszym krajem tego typu który zaistniał na arenie międzynarodowej. Dzięki naszemu uczestnictwu w OPM chcemy udowodnić naszą państwowość i pokazać że jesteśmy równym partnerem dla innych państw. Jednym słowem pragniemy uczestniczyć w kreowaniu v-świata wraz z innymi v-państwami.

R: A jak przyjęto akcesję do OPM w samej Rotrii? Czy wśród obywateli PK są przeciwnicy zrzeszania się w tej organizacji?

LdM: Myślę, że nie. Przyjęcie naszego państwa do grona państw członkowskich OPM uznano jako wielki sukces, naród wyraził swą aprobatę co do członkostwa w tej organizacji.

R: Czy dzięki wstąpieniu do OPM władze rotryjskie widzą szansę na ekspansję rotrio-chrześcijaństwa na nowe kraje?

LdM: Nie nazwał bym tego ekspansją. Państwo Kościelne nie stosuje środków przymusu w celach nawracania innych państw na v-religię. Nasze członkostwo w OPM ma raczej charakter typowo państwowy. Oczywiście religia też ma tu pewne znaczenie. W końcu obowiązkiem każdego kościoła jest głoszenie wiary, w tym przypadku chrześcijańskiej.

R: A na co Eminencja liczy w związku z dyplomatyką z Triumwiratem Erboki i Zjednoczonym Królestwem Samundy? Czy może nastąpić ocieplenie stosunków z tymi krajami? Czy po ostrych wypowiedziach reprezentacji obu krajów Eminencja widzi szansę na bliższą współpracę w przyszłości?

LdM: Jeśli chodzi o Samundę to będzie ciężko, ponieważ Królestwo Samundy jest wielkim sprzymierzeńcem Udzielnego Księstwa Zakonu Templariuszy, a Królowa zagorzale broni Arcyksięcia Fryderyka Wilhelma oraz krytykuje nas na każdym kroku. Jak wiadomo UKZT nie darzy nas sympatią i myślę że Samunda też nie zmieni zdania. Oczywiście jesteśmy otwarci na dialog i załagodzenie stosunków miedzy naszymi państwami. Wielkie zdziwienie wśród Rotryjczyków i samego Rządu wywołało stanowisko Triumwiratu Erboki. Swego czasu do Rotri przybył niejaki Konrad II August Mazowiecki właśnie z Triumwiratu Erboki i zaproponował nam utworzenie arcybiskupstwa na terenie ich państwa. Dokładnie nie pamiętam ale chyba Jego Świątobliwość Klemens II nominował Konrada II Augusta na urząd arcybiskupa. Podobnie jak w przypadku Samundy będziemy się strać aby ocieplić stosunki z tym państwem.

R: Opuśćmy OPM. Niedawno odbyło się spotkanie kościołów v-świata. Czy Unia Kościołów powstanie? Trwają prace nad statutem?

LdM: To dość dziwna sprawa ale jak na razie na unię się nie zanosi. Odbyło się jedno spotkanie, które miało ustalić wspólne cele tej że organizacji. Kościoły jednak nie znalazły wspólnego porozumienia. Chodzi między innymi o prymat nad unią, oraz pewne kwestie wiary. Jeszcze jednym znaczącym problemem jest to, że większość kościołów to kościoły państwowe, które zależne są w jakimś stopniu od świeckich władz państwa. To poważnie utrudnia zadanie. Najbliższy nam i najbardziej podobny pod względem wyznaniowym i ustrojowym jest Kościół Chrześcijańskokatolicki Świętej Sarmacji i na nim się kończy. Może w przyszłości znajdziemy wspólny dialog z innymi v-kościołami, ale to jeszcze dalekie plany. Samo Państwo Kościelne Rotria popiera tego typu organizację która dąży do ekumenizmu pomiędzy v-wyznaniami.

Niedługo można sie spodziewać kolejnych wywiadów.

Wystawa Światowa

Minister Spraw Zagranicznych Sarmacji Michał diuk Łaski trzy dni temu złożył propozycję organizacji Wystaw Światowych, na których członkowie Organizacji Polskich Mikronacji prezentowaliby osiągnięcia swoich państw. Ma to być coś w rodzaju realnej wystawy EXPO.

Jednym z głównych założeń projektu jest współpraca i równość członków OPM. Z tego też powodu głosowania co do wyboru gospodarza wystawy mają być utajnione, by nie miała na to wpływu dyplomacja. Wystawa ma odbywać się co 6 miesięcy w różnych krajach. Z założenia ma być to przedsięwzięcie multimedialne. Mikronacje będą udostępniać filmy, pliki pdf, czy prezentacje.

Sekretarz Generalny już zaprezentował projekt rezolucji w tej sprawie. Można sie spodziewać, że w najbliższym czasie rezolucja zostanie przyjęta.

Państwo Kościelne Rotria członkiem OPM

Drodzy Państwo, Ekscelencje, Głowy Koronowane i Obrane, i inni Czytelnicy

Przede wszystkim chciałbym wszystkich przywitać jako nowy redaktor Pisma OPM tymczasowo pełniący obowiązki redaktora naczelnego.

24 maja grupa państw zrzeszonych w Organizacji Polskich Mikronacji rozrosła się o nowego członka - Państwo Kościelne Rotria. Jest to kraj biorący przykład z historycznego Państwa Kościelnego i opiera się na duchowieństwie oraz swojej religii jaką jest rotrio-chrześcijaństwo. Na czele państwa stoi Patriarcha wybierany podczas konklawe na kadencję sześciu miesięcy. Państwo, które wstąpiło do OPM jest już drugą odsłoną tej mikronacji, ponieważ Pierwsza Rotria upadła.

Kandydatura Rotrii od samego początku budziła duże kontrowersje. Głównym zarzutem jaki był kierowany w stronę PK stało się mieszanie prawdziwej religii z mikronacjami. Jeszcze przed raportem Sekretarza Generalnego Minister Spraw Zagranicznych Triumwiratu Erboki Bogusj de Cubalibre nazwał to nawet “parodiowaniem realnych (religii - red.)”. Nazwał również Rotrię “kolejną “boonacja”, która opiera własne WWW na PHP Fusion.” Jego zdanie podzieliła Jej Królewska Mość Meisande V zapowiadając sprzeciw Królestwa Samundy, Prezydent Interlandu Paweł Abrams oraz Premier Królestwa Elderlandu baron Percian de Wega. Po czterech sprzeciwach do obrony swojego kraju przystąpił arcybiskup Xardas von Griningen. Napisał, że Rotria nie robi nic sprzecznego z katolicką religią, wiec nie ma powodów do nazywania jej herezją czy parodią. Po jego wypowiedzi Paweł Abrams przeprosił za swoje wcześniejsze zachowanie. Przed raportem swój sprzeciw w długiej, acz łagodnej wypowiedzi wyraził Reprezentant Scholandii hrabia Mateusz Walczak, oraz w niewiele krótszej Premier Austro-Węgier Victorio Mortuus.

Drugim problemem, który wynikł jeszcze przed raportem Piotra Kościńskiego był konflikt Rotrii z Udzielnym Księstwem Zakonu Templariuszy. Jednak poza Meisande, która sympatyzuje z Państwem Zakonnym nikt nie uważał tego za większy problem. Uznano do działań zbrojnych nie doszło, a konflikt wywołało UKZT, które zastosowała areszt domowy na Patriarsze. Tu duże zasługi Rotrii oddał Cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef II, wskazując na wysoką kontrowersyjność UKZT.

Trochę humoru do ostrej dyskusji wprowadził przedstawiciel Sarmacji Aaron von Lichtenstein-Rozman. Sprawiał wrażenie jakby był dopiero co wyrwany ze snu i widząc kilkakrotnie wspomniane Państwo Templariuszy wygłosił, krótką mowę w której sprzeciwił się tej kandydaturze, lecz o Rotrii nie wspomniał nawet przez chwilę.

14 maja Sekretarz Generalny opublikował raport w sprawie Rotrii. Nie zauważył w Państwie Kościelnym żadnych przeciwwskazań do wstąpienia w szeregi OPM. Po publikacji swój sprzeciw podtrzymali tylko najzagorzalsi przeciwnicy wstąpienia Rotrii w szeregi organizacji czyli Triumwirat Erboki i Królestwo Samundy. Reszta członków wycofała swój sprzeciw, lub całkowicie nie odniosła się do kandydatury. Hrabia Walczak zmienił zdanie i apelował o danie szansy Rotrii na pokazanie sie od dobrej strony. Gdy już wydawało się, że trzeci sprzeciw potrzebny do rozpoczęcia głosowania nie wpłynie, w ostatniej chwili wypowiedział się Percian de Wega z Elderlandu. Jak napisał “Niech zadecyduje prawo demokracji!” i zgłosił swoją dezaprobatę dla Rotrii.

Dokładnie połowa głosujących uznała, że Rotrię należy przyjąć do OPM. 3 państwa wyraziły sprzeci, a dwa wstrzymały sie od głosu. Państwo Kościelne stało się członkiem Organizacji Polskich Mikronacji.

Scholandia pierwsza w Funduszu OPM

Wasze Ekscelencje, Szanowni Państwo

Z radością informuję, że Królestwo Scholandii jako pierwsze państwo w polskim mikroświecie zdecydowało się przystąpić do Funduszu OPM, mającego na celu wspieranie finansowe działalności OPM i rozwoju polskich mikronacji. Fundusz ten może okazać się bardzo przydatny przy organizacji konkursów obejmujących nie tylko jeden kraj, ale nawet cały mikroświat. Na przykład dzięki niemu, po wyłonieniu zwycięzców danego konkursu, możemy ich nagrodzić we własnej walucie. Być może będzie to, oprócz oczywiście satysfakcji z dobrej zabawy, dodatkową motywacją dla uczestników. I tak Scholandczyk otrzyma arminy, Sarmata liberty, a jeszcze inny reprezentant otrzyma pieniądze w swojej walucie. To póki co tylko jedno przykładowe zastosowanie Funduszu. Wierzę, że w przyszłości koncepcji co do jego wykorzystania narodzi się więcej. O ile oczywiście inne państwa również zdecydują się na podpisanie stosownej umowy, do czego, mam nadzieję, przykład Królestwa Scholandii jeszcze bardziej je zachęci.

Z poważaniem,
Marcin Pośpiech,
Minister Spraw Zagranicznych

Umowa między Organizacją Polskich Mikronacji a Królewskim Rządem Scholandii Organizacja Polskich Mikronacji, reprezentowana przez Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji, oraz Królewski Rząd Scholandii, reprezentowany przez Ministra Spraw Zagranicznych postanawiają co następuje:

1. Tworzy się konto OPM w Narodowym Banku Scholandii. Konto otrzymuje numer OX/016.

2. Konto zarejestrowane jest na Sekretarza Generalnego OPM.

3. Dysponentem konta OPM są Sekretarz Generalny OPM oraz Prezes Funduszu OPM. Dysponent może podejmować czynności osobiście lub przez prokurenta, którym może być kierownik Delegatury Funduszu OPM w Królestwie Scholandii.

4. Zarząd Funduszu OPM może powołać Delegaturę Funduszu OPM w Królestwie Scholandii. Kandydaturę kierownika Delegatury wskazuje Królewski Rząd Scholandii.

5. Fundusz OPM ma prawo przyjmowania darowizn i subwencji. Prawo to nie zostanie ograniczone poprzez podatki lub inne świadczenia. Organizacja Polskich Mikronacji stwierdza, że nagradzanie lub wynagradzanie oraz dotowanie z konta będzie dotyczyć wyłącznie osób fizycznych i prawnych z Królestwa Scholandii i będzie następowało zgodnie z prawem Królestwa Scholandii.

6. Królewski Rząd Scholandii stwierdza, iż niniejsza umowa jest zgodna z prawem Królestwa Scholandii. Stwierdza też, że umożliwia dysponentom konta OPM swobodne nim dysponowanie w zakresie zgodnym z umową.

7. W razie sporów, właściwy do ich rozstrzygania jest sąd Królestwa Scholandii.

Podpisano dnia 18 maja 2008 roku w Scholopolis:

/ - / Piotr diuk Kościński, Sekretarz Generalny OPM
/ - / Jego Królewska Mość Ulryk Dariusz Scholandzki, Król Scholandii
/ - / Marcin markgraf Pośpiech, Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Scholandii