Archive for marzec, 2008

3x wygaśnięcie członkostwa w OPM

W dniu dzisiejszym (31.03.2008 r.) Sekretarz Generalny Organizacji Polskich Mikronacji przedstawił raporty w sprawie sytuacji w Cesarstwie Aztec, Królestwie Baridas i Republice Baridas. Zgodnie z Art. 9. Karty OPM stwierdzono wygaśnięcie członkostw w/w państw w OPM.

1. Sekretarz Generalny OPM zbadał sytuację w Królestwie Baridas i Republice Baridas. W przekonaniu SG OPM, trzeba te kwestie traktować łącznie. Decyzja OPM powinna więc łącznie dotyczyć Królestwa i Republiki.
2. Królestwo Baridas - http://baridas.sarmacja.org/baridas/ - spełnia część wymogów formalnych Karty OPM, dotyczących uznawania się za organizację państwową; posiadania władz, które sprawują kontrolę nad serwisem internetowym oraz forum lub listą dyskusyjną; posiadania mieszkańców, uznających się za zamieszkujących dany obszar; uznawania języka polskiego za urzędowy.
Wiadomo, iż Królestwo Baridasu faktycznie na jakiś czas zamarło i teraz jest odbudowywane. Tym niemniej - vide http://sarmacja.org/dziennik/akt,792.html - jest pozbawione podstawowych aktów prawnych.
Królestwo Baridasu połączone jest wieloma więzami z Księstwem Sarmacji, przez co trudno je uznać za samodzielny byt v-państwowy.
Skoro tak, uznaję Królestwo Baridas za ustałe zgodnie z Art. 9. Karty OPM i stwierdzam wygaśnięcie jego członkostwa w Organizacji Polskich Mikronacji.
3. Republika Baridas - http://www.baridas.yoyo.pl/news.php - faktycznie nie funkcjonuje i nie spełnia w ogóle wymogów Karty OPM (poza posiadaniem strony internetowej). Jest wątpliwe, czy liczba mieszkańców Republiki przekracza 1 (jeden).
Skoro tak, uznaję Księstwo Baridas za ustałe zgodnie z Art. 9. Karty OPM i stwierdzam wygaśnięcie jego członkostwa w Organizacji Polskich Mikronacji.

Sekretarz Generalny OPM zbadał sytuację w Cesarstwie Aztec:
http://www.dudik.nazwa.pl/ca/index.php
Cesarstwo Aztec nie spełnia większości wymogów wskazanych przez Kartę OPM; w szczególności, nie wykazuje obecnie żadnej aktywności, liczba mieszkańców (sądząc po forum dyskusyjnym) nie przekracza 3; ostatnia aktualizacja strony www i post na forum r11; we wrześniu 2007 r.
Skoro tak, uznaję Cesarstwo Aztec za ustałe zgodnie z Art. 9. Karty OPM i stwierdzam wygaśnięcie jego członkostwa w Organizacji Polskich Mikronacji.

Decyzja Sekretarza Generalnego jednoznacznie zakończyła trwającą na forum OPM dyskusję o posiadaniu dwóch głosów w OPM przez Księstwo Sarmacji i rozwiała wątpliwości Reprezentantów Państw Członkowskich związane z dodatkowym głosem dla Sarmacji.

Sesja plenarna

Pierwsza w historii Organizacji Polskich Mikronacji sesja plenarna odbędzie się 19 marca bieżącego roku na chacie OPM ( http://chat.opm.org.pl/) o godzinie 19.00. Jest to rozwiązanie pionierskie i dotychczas niespotykane w działaniach Organizacji. Istnieje spora szansa, że przy obecności większości Reprezentantów, regularnie organizowane sesje plenarne przyspieszą i ożywią prace OPM. Prawo do wypowiedzi będą mieli Reprezentanci państw członkowskich oraz ewentualni goście.

W trakcie trwania sesji przewidziane są m. in. rozmowy na szeroko rozumiane tematy współpracy krajów społeczności v-międzynarodowej oraz działań OPM. Sesja może być także okazją do wygłaszania sprawozdań przez Agendy OPM, debat o rozwoju v-świata etc. Możliwości jest wiele. Jaka przyszłość czeka sesje plenarne? Wszystko okaże się po tej pierwszej, pionierskiej, na którą zapraszamy wszystkich Reprezentantów. Przebieg jutrzejszej sesji, tematy poruszane przez obecnych oraz plany na przyszłość będzie można znaleźć w Informatorze OPM po zakończeniu spotkania.

Konflikt w Samundzie

Od 13 marca trwa konflikt na terenie byłego Zjednoczonego Królestwa Samundy. Przypomnimy, 26 lutego ZKS przestało istnieć, zgodnie z deklaracją Jej Królewskiej Mości, Meisande V.

I od tego właściwie bierze swój początek konflikt. Z niewiążącej rozmowy na forum OPM, podczas której padały propozycje stworzenia muzemu bądź skansenu, wynikł kontakt między Lordem Protektorem Wolnej Republiki Morvan, a byłą Królową. Podczas prywatnej rozmowy doszli oni do porozumienia w sprawie przekazania praw do ziem, stron i nazwy Samundy na Lorda Protektora, w zamian za gratyfikację. Wszystko zdawało się biec ku pomyślnemu końcowi.

Jednakże, jak się okazało, to był dopiero początek. 13 marca była Królowa oświadczyła, że umowy zawarte na GG są nieważne, anulowała ze swojej strony umowę - miało to związek z planowanym odrodzeniem Samundy. Ogłosiła również, że wszystkie siły wkraczające do Samundy mają być atakowane.

Tak też się stało z wojskiem morwańskim, które rozpoczęło przejmowanie granic. Dawne wojska Samundy bez ostrzeżenia zaatakowały niewielkie siły Morvanu, spychając je na wybrzeże. Wojna jest niemal regularna.

Większość mikronacji uznała zdarzenie za inwazję Morvanu na Samundę i potępiło jego działanie. Pomniejsze państewka, takie jak UKZT czy WinkyTown zadeklarowały pomoc zbrojną. W międzyczasie powstał nowy twór państwowy - Królestwo Samundy, zwane “odrodzoną Samundą”.

Obecnie na terenach Samundy toczą się walki. Rozwiązanie pokojowe jest mało prawdopodobne - kilkakrotnie apelował o nie Morvan, a także m.in. Generalny Sekretarz OPM, który ma zamiar udać się w rejon z misją i Franciszek Józef II, Cesarz i Król Austro-Węgier (który z pozycji członka UKW skrytykował zarówno konflikt, jak i próby ingerencji w niego, jakie rozpofczęła UKZT.

Komisja OPM ds. rozwoju gospodarki

Powołana 6 marca do życia Komisja, zgodnie z ustanawiającymi ją przepisami zarządzenia GenSeka, ma za zadanie prace studyjne nad rozwojem gospodarki.  

Skąd się wzięła? Jej źródłem była dyskusja nt. tworzonej m.in. przez Republikę Interlandu Mikronacyjnej Izby Handlowej, czyli de facto systemu przekazywania pieniędzy (na razie działa między Interlandem a państwami Mikry, zagranicznej organizacji państw wirtualnych).  Prezydent Interlandu, Paweł Abramowicz zachęcał do przyłączania się do tej inicjatywy, jednak odzew był dość sceptyczny - krytykowano brak wstępnego przygotowania i umocowania prawnego i dyplomatycznego. Pojawiły się generalnie głosy przeciwne współpracy między gospodarkami (tu prym wiedli przedstawiciele Królestwa Scholandii). 

Ostatecznie jednak część członków wyraziła zainteresowanie jakąś formą współpracy gospodarczej. Stąd, GenSek powołał niniejszą komisję, w celu opracowania podstawowych jej zasad, przetestowanie, czy kompromisy są możliwe. Glos w komisji posiada reprezentant państwa. Może ono również powoływać przedstawiciela z głosem doradczym, a cała komisja ma prawo powoływać w swoje szeregi ekspertów. 

Jeżeli jesteś ekspertem w tego typie działalności i zainteresowany byłbyś współpracą z innymi państwami na szczeblu handlowym, zgłoś się do swojego ministerstwa spraw zagranicznych, w celu uzyskania statusu przedstawiciela/eksperta. Przypominamy jednocześnie wszystkim państwom, o zgłaszaniu reprezentantów (do tej pory, pojawiło się ich dwóch - reprezentant Wolnej Republiki Morvan i Wielkiego Państwa Polnau).