Archive for grudzień, 2007

Konkurs na redaktorów

Sekretarz Generalny Organizacji Polskich Mikronacji ogłasza konkurs na redaktorów nowej agencji prasowej OPM.

Wymagania:

  • podstawowe umiejętności dziennikarskie
  • wiedza o v-świecie
  • wiedza o v-polityce międzynarodowej

Podstawowe informacje o sobie proszę przesyłać na adres:

p.koscinski@rp.pl

Komisja w składzie: Sekretarz Generalny i Dyrektor Gabinetu SG dokona wyboru osób, z którymi będą prowadzone dalsze rozmowy.
Planuje się powołanie redaktor naczelnego i 2-3 redaktorów agencji. Szczegóły określi Zarządzenie SG OPM.
Na razie praca w agencji będzie wyłącznie społeczna, tj. bez wynagrodzenia.

Termin zgłoszeń: do 18.12.2007 r.

Uprasza się Reprezentantów Członków OPM o upowszechnienie tej informacji w swoich v-państwach.